Educația stă în mâinile tuturor și a fiecărui om în parte

0

În luna noiembrie a anului 2016 a avut loc la Timișoara o dezbatere despre calitatea în învățământul preuniversitar, iar acest eveniment a strâns persoane din fiecare tabără impactată de latura educațională. Părinți, profesori, educatori, directori, inspectori, elevi sau reprezentanți ai MENCS (Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice) au fost strânși laolaltă de organizația Inițiativă în Educație (inEDU) în cadrul evenimentului Educația ne privește pe toți.

În cadrul celor aproape 3 ore, discuțiile s-au nișat pe 2 secțiuni. În prima parte domnul Profesor Universitar Șerban Iosifescu, Președintele ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar) și doamna Simona David Crisbășanu, inițiator al Asociației ROI și fondator al Zburd.ro, au abordat subiecte referitoare la standardele și metodologia de evaluare și asigurare a calității în învățământul preuniversitar, la cum acestea au fost evaluate până acum și care sunt modificările făcute pentru viitor. A doua secțiune a vizat celelalte părți, precum părinții, dascălii, ONG-urile, susținătorii educației, inspectoratele și chiar elevii. Această parte a serii a avut un caracter practic, și s-a creat mediul în care participanții au avut ocazia să emită idei care mai apoi să fie transmise MENCS-ului prin Delia Gologan, Director de Cabinet al Secretariatului de Stat, prezentă în cadrul dezbaterii.

eveniment Educația ne privește pe toți

Prima prezentare, cea a domnului Iosifescu, a cuprins un itinerariu explicit legat de standardele actuale și transformările prin care acestea au trecut. Dar ce sunt standardele și cum contribuie ele la îmbunătățirea mediului educațional? Conform Hotărârii de Guvern din 2007, standardul reprezintă „descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie.” Aceste standarde de acreditare sunt aplicabile la nivel naţional, special gândite pentru învăţământul preuniversitar de stat şi particular şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobate cu modificări prin Legea nr. 87/2006. „Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiţi descriptori. Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, în mod concret şi observabil, cerinţele minime pe care organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare indicator,  în vederea acreditării.” În cadrul anilor 2014-2015, standardele și cei 43 de indicatori au fost pilotați în 600 de școli din întreaga țară. Scopurile noilor standarde sunt multiple, cele mai importante fiind următoarele:

  • Se urmăresc rezultatele învățării în termen de progres;
  • Echitate și acces la educație pentru toți copiii;
  • Se dorește o bunăstare a elevilor, echivalentă cu o stare de bine ce duce la rezultate mai bune la învățătură;
  • Răspunderea socială a Școlii;
  • Conectarea Școlii cu Mediul Social.

eveniment Educația ne privește pe toți

O idee foarte importantă pe care domnul Iosifescu a lansat-o privește nu doar Școala sau Autoritățile Publice Locale, ci parteneriatul care trebuie să existe între acestea și felul în care se pune problema când standardele nu sunt respectate întocmai. Mesajul pe care îl lasă participanților înainte de-a deschide sesiunea de întrebări și răspunsuri este unul care dă de gândit oricărui om, indiferent de tabăra în care se află: „A nu gândi în termeni de vină, ci de responsabilitate.” Întrebările adresate au fost fie la obiect „În câte școli s-au testat standardele?”, fie referitoare la situația manualelor auxiliare, la fondul clasei, dotarea școlii. După această sesiune doamna Simona David Crisbășanu, președinte al Asociației ROI și fondatoare a proiectului Zburd-Educație prin coaching, a preluat cuvântul și a pus accentul pe diferențele dintre elevi, pe nevoile acestora și pe atenția care trebuie acordată ritmului diferit de învățare al fiecărui copil în parte.

Până aici, cei 52 de participanți s-au împărțit în diverse categorii, cei care își luau notițe, cei care puneau întrebări, cei care dezbăteau cu vecinii din stânga sau dreapta și cei care ascultau cu atenție intervenția celor doi amintiți mai sus. În cea de-a doua parte a serii domnișoara Delia Gologan, din partea MENCS, a preluat cuvântul. După ce a descris modul de desfășurare, partea practică a continuat cu doar 34 de participanți. Din cadrul celor care au părăsit sala, tocmai în momentul cheie în care toate ideile urmau să fie notate și înaintate mai departe spre Minister, s-au aflat părinți, profesori și chiar inspectori.

eveniment Educația ne privește pe toți

Cei rămași au fost împărțiți în 4 grupe de lucru, fiecare grup având o temă pe subiectele: învățământul special, învățământul primar, învățământul profesional și tehnologic și cel gimnazial. Fiecare grupă a avut un timp de lucru limitat pentru a enunța obiective noi, iar mai apoi discuția s-a concentrat pe găsirea de soluții în vederea atingerii acestora. După o serie de explicații pe care Delia le-a oferit despre cerințele concrete ale acestei părți practice, ideile au început să fie așternute negru pe alb.

Câteva obiective culese din cadrul acestui exercițiu sunt: calitate egală a învățământului în mediul rural și urban, conștietizarea și oprirea fenomenului de bullying (n. red. fenomen de intimidare a elevilor fie de către alți elevi, fie de către profesori), accent pe dezvoltarea soft skill-urilor (ex: vorbit în public, inteligență emoțională, lucrul în echipă, comunicarea interpersonală, managementul timpului ș.a.), un program flexibil pliat pe nevoile elevilor. Soluțiile, după ce discuțiile au început să capete amploare, nu au întârziat să apară: un sistem de feedback pus la punct, colaborări încheiate între școli și profesioniștii din câmpul muncii, flexibilizarea sistemului de resurse umane, teambuildind cu profesori din diverse cicluri de învățământ, workshop-uri și activități de formare pentru dascăli care să se dezfășoare în cadrul școlii, platformă educațională făcută de comunitate pentru școală. Fiecare idee, obiectiv, sugestie sau soluție a fost notată și luată în considerare de reprezentatul Ministerului în cadrul acestei dezbateri, care a asigurat auditoriul că vor fi transmise mai departe. În încheierea evenimentului, Delia Gologan a lansat nu doar un sfat, ci un îndemn către toți cei prezenți: „Ministerul e al dumneavoastră! Ministerul este pentru oameni. Trebuie să-l responsabilizați.”

eveniment Educația ne privește pe toți

Atât oamenii care au rămas, dar și cei care au plecat, au reprezentat un macrosistem la nivel micro, un sistem după care România încă mai funcționează: deși fiecare domeniu vizează pe fiecare în parte (fie că vorbim de cel educațional, al sănătății sau al fiscalității), nu toți doresc să se implice până la capăt. Cei care aleg să nu-și exprime o părere, indiferent care este ea, găsesc vinovați dacă lucrurile nu se întâmplă cum li se pare normal să se întâmple. Și aici, vorbele domnului Iosifescu îmi revin în minte, însă le-aș mai completa cu: O responsabilitate asumată și o implicare activă. Fără partea de răspundere și fără acțiune, nu putem evolua în mod sănătos. Iar pentru o Românie sănătoasă, avem nevoie de oameni care o fac să fie așa, căci prin educație putem forma și transforma lumea în care trăim.

Misiunea ONG-ului Inițiativă în Educație este susţinerea şi îmbunătăţirea continuă a mediului educaţional prin iniţiative, activităţi, proiecte, materiale şi evenimente educaţionale, precum şi prin promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în educaţie la nivel naţional, oferirea de consultanță și consiliere în educație, dezvoltare personală și organizațională.

About Author

Avatar

Sunt o optimistă convinsă și mi se spune că am un entuziasm molipsitor. Am declarat război oricărui colț de mobilă, acolo unde se râde mult sunt mereu prezentă și încerc să împodobesc lumea din jurul meu cu frumos. Îmi place să cunosc suflete noi, să le observ și să-i descopăr pe oamenii care le poartă. Și, poate cel mai important, îmi place să scriu despre toate acestea.

Leave A Reply

Acest formular colectează adrese de email și nume cu scopul de a răspunde eventualelor solicitări/întrebări. Pentru a utiliza acest formular declar că am peste 16 ani, că am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate a acestui site.